Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 21ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 21ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 26/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 26 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 6.730 / 19-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
21 288 Έγκριση αποτελέσματος συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ υποέργο: Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Αφρατίου»
21 289 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο (νέο): Αγροτική οδοποιία Ανατολικού Δήμου»
21 290 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και την εξειδίκευση των πιστώσεων του έργου «Έργα διαχείρισης λυμάτων Δήμου Βιάννου»
21 291 Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βιάννου»
21 292 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Εργασίες ανακαίνισης –αναβάθμισης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων δημοτικών κτιρίων»
21 293 Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 1ο υποέργο : Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ Χόνδρου - Περβόλας Δήμου Βιάννου»
21 294 Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου,Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο: Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Κερατοκάμπου και Καστρίου Δήμου Βιάννου»
21 295 Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Μπομπούλη» της Τ.Κ Βαχού»
21 296 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 3ο υποέργο : Επέκταση δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ Κάτω Βιάννου»
21 297 Έγκριση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ««ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – 3ο υποέργο : Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Μάρθας»
21 298 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
21 299 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου»
21 300 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔHMOY ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»»
21 301 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1o υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου»
21 302 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας»
21 303 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βιάννου»
21 304 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού»
21 305 Ανάθεση της υπόθεσης για το κλητήριο θέσπισμα 3289 / 08-10-2018 σε πληρεξούσιο Δικηγόρο
21 306 Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση Παπαδομαρκάκη)
21 307 Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση Κονσολάκη)
21 308 Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκδίκαση αγωγής των κ.κ Μαυροκουκουλάκη Γεωργίου και Μαυροκουκουλάκη Ιωάννη κατά του Δήμου Βιάννου
21 309 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.08 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA