Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 27ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 27ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 28/12/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 8.629 / 24-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
27 351 Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Βιάννου στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Τ.Π.Δ. στο πλαίσιο του προγράμματος Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων ΟΤΑ Α φάση. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου
27 352 Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής έτους 2018
27 353 Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης έτους 2018
27 354 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης στον 1ο μειοδότη του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Αφρατίου
27 355 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης στον 1ο μειοδότη του έργου: ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ- 3ο υποέργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ ΜΑΡΘΑΣ
27 356 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - υποέργο (νέο): ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΟΜΠΟΥΛΙ" Τ.Κ. ΒΑΧΟΥ
27 357 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης στον 1ο μειοδότη του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο (νέο): Αγροτική οδοποιία Ανατολικού Δήμου
27 358 Έγκριση πρακτικού I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ: Συντήρηση δρόμων οικισμών Χόνδρου, Καστρίου, Άνω Βιάννου και Κερατοκάμπου
27 359 Έγκριση πρακτικού I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου, Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών, Τερτσών της Τ.Κ. Συκολόγου
27 360 Έγκριση πρακτικού I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ- υποέργο: Αποκατάσταση υποδομών και Δημοτικής οδοποιίας των οικισμών Άρβης και Νέας Άρβης των Τ.Κ. Αμιρών και Αγίου Βασιλείου
27 361 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 1ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α : Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων οικισμών Καστρίου και Κερατοκάμπου»
27 362 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α : Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας»
27 363 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης για υπηρεσιακή υπόθεση κατά εφαρμογή του νόμου περί ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών
27 364 Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αντιμετώπιση φαινομένου λειψυδρίας – Προμήθεια σωλήνων και υδραυλικών εξαρτημάτων για την υπηρεσία ύδρευσης»
27 365 Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» - Υποέργο (νέο) : Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για τις ανάγκες στέγασης του νηπιαγωγείου και του λυκείου Άνω Βιάννου»»

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.18 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA