Αντιδήμαρχοι Δήμου Βιάννου Εκτύπωση

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βιάννου, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους έχουν καθοριστεί ως εξής:

A/A Αντιδήμαρχος Αρμοδιότητες
1.
Νικήτας Γιαμαλάκης
Νικήτας Γιαμαλάκης
 • Τεχνικών έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας
 • Καθημερινότητας του Πολίτη, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου
 • Την ευθύνη Συντήρησης και Επισκευής του συνόλου των Μηχανημάτων του Δήμου
 • Διοικητικών Θεμάτων
 • Οικονομικών Θεμάτων
 • Ηλεκτροφωτισμού
 • Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων
2.
Εμμανουήλ Αγαπουλάκης
Εμμανουήλ Αγαπουλάκης
 • Δημοτικής Συγκοινωνίας - Κυκλοφοριακό
 • Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Βιολογικού Καθαρισμού και Ηλεκτροφωτισμού
 • Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Εμπορίου
 • Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού
 • Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων

 

Αρχείο pdf (92 KB)
Απόφαση Καθορισμού Αντιδημάρχων