Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου και εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αρχείο pdf (56.39 KB)