Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 15ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 15ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 12/09/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 5.753 / 07-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
15 168 Άνοιγµα Δηµοτικού τραπεζικού λογαριασµού ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
15 169 Έκδοση και υπογραφή επιταγών από υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
15 170 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΦΡΑΤΙΟΥ»
15 171 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΡΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΕΛΙ» ΑΜΙΡΩΝ»
15 172 Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 30 – 07- 2012 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ 7o υποέργο «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού δρόμου»»
15 173 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Επισκευή Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Μάρθας»
15 174 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του 3ου σταδίου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ-ΠΕΥΚΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ- ΚΡΕΒΒΑΤΑ-ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
15 175 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του 3ου σταδίου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
15 176 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης της Μαγκουφάκη Κυριακής για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
15 177 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Ζερβάκη Βασιλείου για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
15 178 Έγκριση του 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του έργου «Ανάπλαση Συνεκτικού τμήματος οικισμού Άνω Βιάννου»
15 179 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. συμπληρωματικής σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΦΡΑΤΙΟΥ»
15 180 Έγκριση εκδηλώσεων για τα 75 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου
15 181 Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης IV στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και εγκρίσεις μελετών
15 182 Παραχώρηση αρδευτικής υποδομής του Δήμου Βιάννου στον ΤΟΕΒ Εμπάρου , Μιλιαράδων , Ξενιάκου σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4456/2017 και ψήφιση των σχετικών σχεδίων συμφωνητικών με τις λεπτομέρειες παραχώρησης
15 183 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Κτηνιατρικός έλεγχος και φροντίδα αδέσποτων ζώων (μέρος της σύμβασης 2017-2018)»
15 184 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση και διαχείριση υποδομών και υποβολής προτάσεων στο ΕΣΠΑ και πράσινο ταμείο του Δήμου Βιάννου»
15 185 Διόρθωση της 138 / 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ Χόνδρου»
15 186 Διόρθωση της 126 / 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Βελτίωση Αγροτικού δρόμου Μάρθας – Μιλλιαράδων από Χ.Θ.0 + 00 έως 3+13 (ασφαλτικά – Τεχνικά)» που εντάχθηκε στην δράση 4.3.4 του υπομέτρου 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»
15 187 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»
15 188 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
15 189 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
15 190 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την ενίσχυση της πίστωσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
15 191 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ -υποέργο (νέο) : Επισκευή-Αποκατάσταση Δημοτικού δρόμου στον οικισμό Αφρατίου»
15 192 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για τις ανάγκες στέγασης του Νηπιαγωγείου και του Λυκείου Άνω Βιάννου»
15 193 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Μπομπούλη» της Τ.Κ Βαχού»
15 194 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Έργα διαχείρισης λυμάτων Δήμου Βιάννου»
15 195 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Μελέτη ύδρευσης περιοχής Ξεροκάμπου της Τ.Κ Βαχού Δήμου Βιάννου»
15 196 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «ΤΣΜΕΔΕ Εργοδοτικές εισφορές για ειδικό συνεργάτη Δημάρχου»
15 197 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Αγορά χώρου για διαπλάτυνση δρόμου στην πλατεία Αμιρών»
15 198 Έγκριση της 19 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018
15 199 Έκθεση εσόδων–εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018
15 200 Απόσυρση από την κυκλοφορία λεωφορείου του Δήμου
15 201 Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου «Όμιλος Φιλάθλων Βιάννου «Ο Πατούχας»»
15 202 Έγκριση χρήσης διατάξεων περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟY BIANNOY 2018»
15 203 Μετάβαση κ. Δημάρχου στην Αθήνα
15 204 Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (για το μήνα Σεπτέμβριο)
15 205 Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (για το μήνα Οκτώβριο)

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.20 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA