Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 Ώρα 11:00 π.μ

Πρόσκληση-Αρχείο doc (42 KB)