Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 29 -12-2017 Ώρα 11:30 π.μ. ...

Πρόσκληση-Αρχείο pdf (59.94 KB)