Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

A/A Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ρόλος
1 Γιαμαλάκης Νικήτας Αντιδήμαρχος Πρόεδρος
2 Κονδυλάκης Χαράλαμπος Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
3 Σταυρακάκης Μηνάς Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
4 Αναγνωστάκης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
4 Ψαράκης Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος
6 Αγαπουλάκης Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος Μέλος
7 Γρυλλιωνάκης Αλέξανδρος
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Μέλος

Γραμματέας Οικονομικής Επιτροπής: Μεραμβελλιωτάκης Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

A/A Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Παξιμαδάκη Αικατερίνη Δημοτικός Σύμβουλος
2 Συγγελάκης Αριστομένης Δημοτικός Σύμβουλος
3 Μπιτσακάκη Νίκη Δημοτικός Σύμβουλος
4 Αντωνάκης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος
5 Καργιολάκης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος