Υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου στον Δήμο Βιάννου Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου-Αρχείο pdf (124,64 KB)