Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΠΡΟΣ:

  1. Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου
  2. Τα αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου την 17η  Δεκεμβρίου 2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010:
  1. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου (ΚΗΙ 5578)

  2. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής έτους 2019

  3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού  για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης  για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου

  4. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για ανακοπή του  με ημερομηνία 20-11-2019 κατασχετήριου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη προκειμένου να ληφθούν άμεσα αποφάσεις της Οικονομικής  επιτροπής που επείγουν και συγκεκριμένα επειδή θα πρέπει να εγκριθεί η έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου , να γίνει η απαλλαγή της υπολόγου για την διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής έτους 2019 καθώς και η απαλλαγή υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης  για άλλο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου και να αποφασιστεί και η άσκηση ή μη ένδικων μέσων για ανακοπή του με ημερομηνία 20-11-2019 κατασχετήριου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» για οφειλή του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - αρχείο pdf (66 KB)