Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Οργανισμού Εκτύπωση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Βιάννου

 

Την Παρασκευή 07/02/2020 και ώρα 12:30 μ.μ., στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Βιάννου θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ σύμφωνα με το Αρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β΄), προκειμένου να εξετάσει επειγόντως το παρακάτω θέμα:

  1. Εγγραφές παιδιών περιόδου Φεβρουαρίου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ψαράκη Ιωάννα


Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (29 KB)