Πρόσκληση Σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής Εκτύπωση

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου:

  1. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ
  2. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 καλούνται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου να προσέλθουν την Δευτέρα 30-03-2020 και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Βιάννου, κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για την σύνταξη Τεχνικού προγράμματος Δήμου Βιάννου έτους 2020

  • Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2020.

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Μηνάς Σταυρακάκης
Δήμαρχος Βιάννου
Σχετικά Αρχεία


Πρόσκληση - αρχείο pdf (58 KB)