Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση

ΠΡΟΣ :

1) Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου , Αντιδήμαρχο
  2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ , Αντιδήμαρχο
  3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

 

2) Τα αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

  1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου την 10 – 04 – 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010:

Τροποποίηση της 39 / 2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί «Σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού και σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Βιάννου οικονομικού έτους 2020»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να διορθωθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού και του σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Βιάννου οικονομικού έτους 2020 μετά τις παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ , όπως διατυπώθηκε με το 431 / 03-04-2020 έγγραφό του.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχέιο pdf (60 ΚB)