Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση του ΔΣ Δημοτικού Οργανισμού Εκτύπωση

Προς: τα μέλη ΔΣ

 

  1. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ
  2. Ραπτάκη Μαρία
  3. Κεφαλάκη Μαρία
  4. Γεωργουλάκη Μαρία
  5. Πετράκη Μενέλαο
  6. Καρτσούλη Αθηνά
  7. Καρτσάκη Θεόδωρο
  8. Κουτεντάκη Γεώργιο

 

Σας προσκαλούμε δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού, που θα γίνει δια τηλεφώνου την Τρίτη 28/4/2020 με ώρα έναρξης στις 12:00 και ώρα λήξης 14:00 ( σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 65 παρ. 5  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4635/2019 αρ.184 παρ. 1 και την ΠΝΠ αρ. 55/Α/11-03-2020, εγκύκλιος αρ.18318/13.03.2020)

Η ψήφος των συμμετεχόντων αποδεικνύεται είτε με την αποστολή mail,fax, sms κλπ είτε με την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

  1. Προϋπολογισμός Δημοτικού Οργανισμού έτους 2020

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ψαράκη Ιωάννα


Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (87 KB)