Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Βιάννου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα (Συνημμένο αρχείο)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου  μέχρι και πέντε  ημέρες (από 02/06/2020 έως και 09/06/2020). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση  και να την υποβάλλουν  με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Βιάννου που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2895340113). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Βιάννου. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βιάννου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχέιο pdf (100 ΚB)