Υπεγράφη η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου «Εκτέλεση Εργασιών για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου Λειψυδρίας» Εκτύπωση


Υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου Βιάννου κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΗΝΑ και του αναδόχου που αφορά το έργο με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

Σήμερα, Τρίτη 06/10/2020 μεταξύ του κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΗΝΑ δημάρχου Δήμου Βιάννου και του αναδόχου του έργου με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000.000,00€ (με ΦΠΑ).

Η συνολική προθεσμία για την κατασκευή του έργου ορίζεται στους 8 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, δηλαδή έως τις 06/06/2021.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στους οικισμούς Άνω Βιάννου, Κερατόκαμπου και Κρεβατά, όπου πρόκειται να γίνουν διάφορα έργα για το σκοπό αυτό.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕ 055 με αριθμό 2001ΣΕ05500002, σύμφωνα με την 10944/05-04-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

ypegrafi-symvasi-kataskefis-ergou-ektelesi-ergasion-antimetopisi-fainomenou-leipsydrias.jpg