Κάλυψη κενών στο Γυμνάσιο Βιάννου Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνο: 2895340177
Πληροφ: κ.Θεοδοσάκη Ζαχαρένια

F A X: 28950 - 22860

Άνω Βιάνννος, 15/10/2015

Αριθμός Πρωτ. 8642

Προς:
1. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης

κ. Γεώργιο Τερζάκη

2.Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

Κο Καλουδάκη Σταύρο

Κοινοποίηση:
1. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

κο Νίκο Φίλη

2. Βουλευτές Ηρακλείου

Θ Ε Μ Α: «Κάλυψη κενών στο Γυμνάσιο Βιάννου»

Κύριοι Διευθυντές,

Σας γνωρίζουμε ότι στο Γυμνάσιο Βιάννου εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε μαθήματα ειδικοτήτων με αποτέλεσμα να μην είναι επαρκής η εκπαίδευση των μαθητών του Γυμνασίου Βιάννου και να είναι έντονη η διαμαρτυρία των γονέων για τον λόγο αυτό.

Συγκεκριμένα δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για τα μαθήματα Χημείας, Βιολογίας, Αγγλικών, Τεχνολογίας ενώ υπολείπονται και τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως για την κάλυψη των μαθημάτων της Φιλολογίας.

Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειες σας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά αυτά το συντομότερο δυνατό αφού βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Η εκπαίδευση Κύριοι Διευθυντές, δεν είναι πολυτέλεια είναι υποχρέωση της πολιτείας που οφείλει να παρέχει στα παιδιά όλων των πολιτών.

Η Βιάννος είναι μαρτυρικός τόπος και το Γυμνάσιο της ιστορικό, που έχει «παράξει» επιστήμονες που κοσμούν τον τόπο μας σε όλη την υφήλιο. Για να συνεχιστεί αυτή η παράδοση οφείλεται άμεσα να προχωρήσετε στην κάλυψη με εκπαιδευτικούς όλων των κενών που υπάρχουν χωρίς καθυστερήσεις.

Εν αναμονή των ενεργειών σας.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Βιάννου

Παύλος Μπαριτάκης