Υπογραφή σύμβασης «Αντικατάσταση - ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης στην θέση Μπουμπούλι της Τ.Κ. Βαχού Δήμου Βιάννου», προϋπολογισμού 75.000,00€ Εκτύπωση
Άνω Βιάννος 29/03/2019

Υπογραφή σύμβασης «Αντικατάσταση - ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης στην θέση Μπουμπούλι της Τ.Κ. Βαχού Δήμου Βιάννου»

Ξεκινούν οι εργασίες που αφορούν στην ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙ» Βαχού, συνολικού προϋπολογισμού 75.000,00€, την σύμβαση για την υλοποίηση της υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, με την παρουσία των Αντιδημάρχων Νικήτα Γιαμαλάκη , Μανώλη Αγαπουλάκη, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Βαχού Γιάννη Πνευματικάκη, και της Διευθύντριας της τεχνικής υπηρεσίας Μαρία Νερατζάκη, με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Η νέα γεώτρηση θα ανορυχθεί νότια-νοτιοδυτικά του οικισµού Βαχού, προς αντικατάσταση υφιστάµενης γεώτρησης, πλησίον αυτής, προς κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της Τ.Κ. Βαχού του ∆ήµου Βιάννου. Η γεώτρηση θα εκτελεστεί µε υδραυλικό - περιστροφικό γεωτρύπανο. Τα πετρώµατα που θα διατρηθούν ανήκουν στην κατηγορία των "σκληρών" και το βάθος διάτρησης προβλέπεται να φτάσει τα 214 µ. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι περιληπτικά τα ακόλουθα: διάτρηση µε τελική διάµετρο διάτρησης 9 5/8'' σε βάθος 214 µ., διεύρυνση γεώτρησης από τη διάµετρο διάτρησης στη διάµετρο των 15 ½'' σε βάθος 214 µ., διεύρυνση γεώτρησης από τη διάµετρο των 15 ½'' στη διάµετρο των 20'' προκειμένου να τοποθετηθούν περιφραγµατικοί σωλήνες µέχρι το προβλεπόµενο βάθος 10 µ. από την επιφάνεια του εδάφους, σωλήνωση της γεώτρησης, τοποθέτηση χαλικόφιλτρου, και δοκιμαστική άντληση.

Η νέα γεώτρηση θα ανορυχθεί σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 2131/11-10-2018 άδεια εκτέλεσης έργου-αντικατάσταση υφιστάµενης γεώτρησης, της ∆/νσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 75.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Δήμαρχος Βιάννου δήλωσε σχετικά: "Με καθημερινή δουλειά και προσπάθεια ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των δημοτών μας προχωρούμε στην αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στην θέση Μπουμπούλι της Τ.Κ. Βαχού με σκοπό να καλύψουμε τις συνεχόμενα αυξανόμενες αρδευτικές ανάγκες του παραγωγών μας. Με την χρηματοδότηση για άλλη μια φορά της Περιφέρειας Κρήτης την στήριξη του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη η τεχνική μας Υπηρεσία σε σύντομο χρονικό διάστημα συνέταξε την μελέτη και με την σχετική άδεια της διεύθυνσης υδάτων καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα σημαντικό έργο της τοπικής κοινότητας Βαχού".