Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ Εκτύπωση

Σας προσκαλούµε σε συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Βιάννου στις 23 Απριλίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης...

Αρχείο pdf (94 KB)
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ