Χρηματοδότηση του Δήμου Βιάννου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές Εκτύπωση

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κου Αλέξη Χαρίτση ο Δήμος Βιάννου χρηματοδοτείται έκτακτα με το ποσό των 300.000,00 € προκείμενου να προχωρήσει σε άμεση αντιμετώπιση μέρους των ζημιών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο στις 06/04/2019.

Επίσης με τη νέα κατανομή από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ o Δήμος Βιάννου ενισχύεται με το ποσό των 232.500,00 € που αφορά αποκλειστικά σε παρεμβάσεις για έργα υποδομών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που τίθενται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Ο Δήμαρχος Βιάννου δήλωσε σχετικά: Κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες την σύνταξη και υποβολή του τεχνικού δελτίου χρηματοδότησης αιτηθήκαμε κατ αρχή την κήρυξη του Δήμου Βιάννου σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας, καθώς και την χρηματοδότηση για αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οφείλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εσωτερικών κο Αλέξη Χαρίτση, (που από την πρώτη στιγμή των έντονων φαινομένων είμαστε σε επικοινωνία), για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση του στην χρηματοδότηση του Δήμου Βιάννου. Σημαντική η στήριξη στον Δήμο Βιάννου αποτελεί και η κατανομή μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ποσού 232.500 € για υποδομές, που αποδεικνύει μια διαρκή και συνεπή στάση ενίσχυσης ειδικά των μικρών Δήμων. Τέλος ευχαριστώ τον ειδικό συνεργάτη του γραφείου του Υπουργού κο Μαρίνο Ρουσιά, τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Σωκράτη Βαρδάκη για την στήριξη στο αίτημα της έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου Βιάννου υποστηρίζοντας τη σχετική πρόταση, καθώς και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βιάννου που συνέταξε και υπέβαλε το τεκμηριωμένο αίτημα χρηματοδότησης.