Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-4-2019 Εκτύπωση

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου την 25 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Πρόγραμμα  πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 06-04-2019»
  2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001- υποέργο (νέο):  Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Παναγία Δέτη της Τ.Κ Μιλλιαράδων»

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες θα τροποποιείται ο προϋπολογισμός και θα εγγράφονται πιστώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 06-04-2019 , και για την ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Παναγία Δέτη της Τ.Κ Μιλλιαράδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

Πρόσκληση-Αρχείο pdf (108 KB)