Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ : 1) Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

 1. Σταυρακάκη Μηνά του Μιχαήλ
 2. Αναγνωστάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ
 3. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
 4. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
 5. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου
 6. Γρυλλιωνάκη Αλέξανδρο του Νικολάου
2) Τα αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου
 1. Παξιμαδάκη Αικατερίνη του Ιωάννη
 2. Συγγελάκης Αριστομένης του Αριστομένη
 3. Μπιτσακάκη Νίκη του Δημητρίου
 4. Αντωνάκης Εμμανουήλ του Σταύρου
 5. Καργιολάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
Καλείστε να προσέλθετε σε έ κ τ α κ τ η δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου την 12η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010:
1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής - Ανάκληση της 116 / 2019 όμοιας απόφασης της Οικονομικής επιτροπής

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη επειδή θα πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία θα εγκρίνονται οι δαπάνες που έγιναν με την πάγια προκαταβολή , προκειμένου να εκδοθούν τα σχετικά τακτοποιητικά εντάλματα και να ανακληθεί η 116 / 2019 όμοια απόφαση λόγω λάθους στα ποσά έγκρισης ορισμένων δαπανών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

Νικήτας Γιαμαλάκης