Υπεγράφη η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου «Κατασκευή Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων- Διαμόρφωση και Ανάδειξη Κοινόχρηστων Χώρων Υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Μάρθας (Δημοτικό Σχολείο)» Εκτύπωση

Υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου Βιάννου κ. Σταυρακάκη Μηνά και του αναδόχου που αφορά το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Μάρθας (Δημοτικό Σχολείο)»

Σήμερα, Τρίτη 1/9/2020 μεταξύ του κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΗΝΑ δημάρχου Δήμου Βιάννου και του αναδόχου του έργου με την επωνυμία Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Μάρθας (Δημοτικό Σχολείο)»

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 72.000,00€ (με ΦΠΑ).

Η συνολική προθεσμία για την κατασκευή του έργου ορίζεται στους 10 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλ. μέχρι 01/07/2021.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την Βελτίωση του υφιστάμενου κτιρίου του δημοτικού σχολείου Μάρθας στην Τ.Κ. Μάρθας Δήμου Βιάννου. Πρόκειται για βελτιώσεις που θα γίνουν εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου και αφορούν εργασίες υλοποίησης μεταλλικού σκελετού, εργασίες επενδύσεων και χρωματισμών, καθώς και συμπληρωματικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 002 με αριθμό 2013ΕΠ00200010, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 48834/28-02-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με το ποσό των 60.000,00 €, το οποίο ποσό είναι εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βιάννου τρέχοντος έτους 2020.

 

ypegrafi-symvasi-kataskefis-ergou-kataskefi-ktiriakon-loipon-egkatastaseon-diamorfosi-anadeixi-koinochriston-choron-ypoergo-apokatastasi-dimotikou-ktiriou-marthas.jpg