Νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών για τον Διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93735,1 Εκτύπωση

Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήςαποσφράγισης προσφορών για τον Διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93735,1 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ» καθορίσθηκε η 12η-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία

Πρακτικό - Αρχείο pdf ( 432 KB)