Νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών για τον Διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93892,1 Εκτύπωση

Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τον Διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93892,1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ - ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+00 ΕΩΣ 3+13  (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ) » καθορίσθηκε η 13η-04-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία

Πρακτικό - Αρχείο pdf ( 678 KB)