Νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών για τον Διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 97711 Εκτύπωση

Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τον Διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 97711 «Ανάπλαση τμήματος οικισμού Εμπάρου» καθορίσθηκε η 22η-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία

Πρακτικό - Αρχείο pdf ( 431 KB)