Πρόσκληση για την εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:

  • Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
  • Β. Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση η οποία θα γίνει την 12η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ ώστε να διεξαχθεί η εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του Ν. 3852 / 2010 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 / 03.09.2021 (ΦΕΚ 4054/04.09.2021 τεύχος Β') και την 59η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812 / 30.08.2021.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το οποίο και θα τους ζητηθεί κατά την είσοδό τους στο Δημαρχείο, και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Η εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει με μυστική ψηφοφορία δια ζώσης για όλους τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (173 KB)