Υπογραφή δύο εργολαβικών συμβάσεων Εκτύπωση

Υπογραφή δύο εργολαβικών συμβάσεων στο Δήμο Βιάννου σήμερα 22/12/2021 για τα έργα με τίτλους:

 

α) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ) με προϋπολογισμό 347.000,00 €.

Διάρκεια εκτέλεσης έργου: 10 μήνες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Ανάδοχος: ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με έκπτωση 31,15 %

CPV: 45233123-7 με τίτλο: Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς

 

β) Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες – υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019 με προϋπολογισμό 300.000,00 €

Διάρκεια εκτέλεσης έργου: 10 μήνες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ανάδοχος: ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με έκπτωση 46,72 %

CPVs: 45233123-7 με τίτλο: Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς &

45231300-8 με τίτλο: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

 

ypografi.jpg