Έκδοση Ψηφίσματος για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

«Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου εξέδωσε το παρακάτω ομόφωνο ψήφισμα για την προστασία των υποχρεωμένων νοικοκυριών που έχει ως εξής.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου μετέχοντας ενεργά στο πλευρό των συμπολιτών μας, και σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 3869/2010, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά των συμπολιτών μας, θέτει ως ζήτημα άμεσης πολιτικής και κοινωνικής προτεραιότητας την παράταση του μέτρου απαγόρευσης πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του επόμενου έτους (2013) και την επέκταση της για όλους τους δημότες - δανειολήπτες μας, ανεξαρτήτως ύψους χρεών καθώς και για το σύνολο του περιεχομένου της κατοικίας τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου θεωρεί ότι η παράταση ισχύος του μέτρου, κρίνεται απολύτως αναγκαία, δεδομένων των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί σε όλους τους Δημότες - Δανειολήπτες, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των δάνειων που έχουν συνάψει με τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, αποτέλεσμα της κακής οικονομικής ύφεσης που χτυπά όλα τα ελληνικά νοικοκυριά.

Οι τράπεζες σπεύδουν να προσδιορίσουν την διενέργεια χιλιάδων πλειστηριασμών ακίνητων Α΄ κατοικίας εντός του έτους 2013, πριν την λήξη της δοθείσας παράτασης που είναι 31/12/2012 ημερομηνία, που δυστυχώς θα βρει πολλούς δημότες μας να μην μπορούν λόγω της οικονομικής δυσκολίας που βρίσκονται να ανακόψουν τους πλειστηριασμούς.

Ένεκα τούτου καθίσταται πλέον σαφές ότι ο μόνος τρόπος ουσιαστικής επίλυσης του προβλήματος που δημιουργείται στους πολίτες μας είναι αυτός της παράτασης του ισχύοντος μέτρου αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι την 31/12/2013.

Τέλος αναγκαία είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν το περιεχόμενο της πρώτης κατοικίας στον Νόμο 3869/2010 καθώς πρέπει να προστατεύεται και το περιεχόμενο της κατοικίας των πολιτών αφού αποτελεί άσυλο, αλλά και διότι η πλειονότητα των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται μέσα στην κατοικία του δανειολήπτη εξυπηρετεί ουσιώδεις βιοτικές ανάγκες του πολίτη και της οικογένειας του. Είναι συνεπώς σαφή και ουσιώδες η αναγκαιότητα παράτασης και επέκτασης του μέτρου αναστολών μέχρι και την 31/12/2013 αλλά και ποιοτικής επέκτασης του.