Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων Ενάντια στη Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Πληρ: Αντ. Δολαψάκης
Δ/νση: Άνω Βιάννος
Τ.Κ: 700 04
Τηλ: 2895340159
Fax: 2895022860

Άνω Βιάννος, 17/01/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE09 με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (δράσεις Α.4 και C.2), ο Δήμος Βιάννου απορρίπτει ρητά την πρακτική της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με απώτερο στόχο την καταπολέμηση ή/και εξάλειψη αυτού του προβλήματος στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

Επίσης, αποφασίζει την δημιουργία χώρου Περίθαλψης-Πρώτων Βοηθειών Άγριας Πανίδας προκειμένου οι Δημότες να αποστέλλουν δηλητηριασμένα, τραυματισμένα ή εγκαταλελειμμένα άγρια ζώα που εντοπίζουν.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28953 40159, κ. Δολαψάκης Αντώνης.


Ο Δήμαρχος

Μπαριτάκης Παύλος