Δωρεάν Οδοντιατρικός Έλεγχος στα Παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Άνω Βιάννος
Ταχ. Κώδικας: 700 04
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνο: 28953 40177
FAX: 2895 0 - 22860

Δελτίο τύπου

Δωρεάν Προληπτική Οδοντιατρική
στα παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βιάννου

Ο Δήμος Βιάννου σε συνεργασία με το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια της δράσης «Προληπτική Οδοντιατρική» θα πραγματοποιήσει ανάλογες εξετάσεις για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου με στόχο πάντα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα παιδιά.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Βιάννου την Δευτέρα 4 Μαρτίου στο Δημοτικό Σχολείο Άρβης στο οποίο θα μεταφερθούν και τα παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ψαρής Φοράδας Νηπιαγωγείο Καστρίου και την Τρίτη 5 Μαρτίου στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Βιάννου στο χώρο του οποίου θα μεταφερθούν και τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Αμιρά και Εμπάρου. Θα εξεταστούν περίπου 300 παιδιά.

Σε προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο υποβάλλονται μόνο τα παιδιά τα οποία συνοδεύονται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή για όσα παιδιά συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς θα πρέπει οι γονείς ή κηδεμόνες τους να έχουν υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση την οποία θα προσκομίσουν τα παιδιά από το σχολείο τους.

Στα παιδιά που υποβάλλονται σε προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο παραδίδεται ατομικό δελτίο προληπτικού ελέγχου, προκειμένου οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους να λάβουν γνώση και οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Ο σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, θα τηρεί μόνο δελτίο με τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου, χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και μόνο για στατιστικούς λόγους.