Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών για την Αποζημίωση λόγω της Σχινοκαρπίας Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνο: 2895340177
Πληροφ: κ.Θεοδοσάκη Ζαχαρένια

 F A X: 28950 - 22860

Άνω Βιάνννος, 08/08/2014

Αριθμός Πρωτ. 7945

Προς:
Υπουργό Οικονομικών

κ. Γκίκα Χαρδούβελη

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτές Ηρακλείου

2. Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου

κ.Κουκιαδάκη Ευριπίδη

Θ Ε Μ Α: «Αποζημιώσεις από ακαρπία των ελαιόδεντρων στον Δήμο Βιάννου »

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με βάση την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Πάρι Κουκουλόπουλου έχει διαβιβαστεί στις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας σχετικός φάκελος για την έγκριση της δαπάνης των αποζημιώσεων των πληγέντων ελαιοπαραγωγών.

Κύριε Υπουργέ,

O Δήμος Βιάννου στηρίζεται αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια της ελιάς με αποτέλεσμα η μείωση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών το 2013 να ανέλθει στο 90% λόγω του φαινόμενου της σχινοκαρπίας σύμφωνα με το τεκμηριωμένο πόρισμα της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που συστήθηκε από το ΥΠΑΑΤ για τον σκοπό αυτό.

Αναμένουμε λοιπόν την παρέμβαση σας έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί που βρίσκονται ήδη σε δεινή οικονομική θέση.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ