Ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης (ΕΝ. ΔΗ. Κ.) Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου -Αρχείο pdf (61.56 KB)