Καθορισμός χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άνω Βιάννος 04-04-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε ότι από τις 10 Απριλίου 2018 έως και 30 Οκτωβρίου 2018απαγορεύεται λόγω αυξημένης επικινδυνότητας οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται σε βραχώδεις και πετρώδης περιοχές, σε πεδινά και ανώμαλα εδάφη και λόφους της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την υπ. αρ. 01/2018 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. Αρ. Πρωτ.: 22159/253 29-3-2018 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.