Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1o υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου" Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (110.92 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (434.88 KB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (376.83 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (314.63 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (127.35KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (78,04 KB)
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (119.70KB)