Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά το έργο Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου Βιάννου Εκτύπωση

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (57,17 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (809,63 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (170,50 KB)