Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ " Εκτύπωση
Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ προϋπολογισμού 140.322,58€ πλέον Φ.Π.Α24%: 33.677,42€ συνολική αξία: 174.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συστημικοί αριθμοί ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμήθειας στο ΕΣΗΔΗΣ είναι:  67973: Προμήθεια μηχανημάτων έργου μικρού επ/ου εκσκαφέα με κλειστή καμπίνα κ υδρ/κη σφύρα και
66915: Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα

Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1.29 ΜB)