Διακήρυξη Δημοπρασίας: Ανάπλαση Πλατείας, Κεντρικών Οδών & Κρήνης στην Κάτω Σύμη και Διαμόρφωση Νέου Δρόμου Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (80 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (1.6 MB)