Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Εργασιών Εκτύπωση

 

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (78.02 KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (1.86 MB)
Προμέτρηση- Αρχείο pdf (97.14KB)
Προυπολογισμός- Αρχείο pdf (86.75 KB)