Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Εργασιών «Αποκατάσταση Παραδοσιακού Νερόμυλου στην Άνω Βιάννου και παράπλευρου κτιρίου - πρώην Δημαρχείου Βιάννου - με μετατροπή του σε Δημοτική Βιβλιοθήκη» (Αποκατάσταση κτιρίων - 1ο υποέργο) Εκτύπωση

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (92.10 KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (1.76 MB)