Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια Αδρανών Υλικών Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (69.93 KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (174.87 KB)