Περιληπτική Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου "Αποκατάσταση Ζημιών από την Πυρκαγιά της 30-07-2012" Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (40 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (694 KB)