Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Συντήρηση Δημοτικού Δρόμου Κερατοκάμπου Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (83.08 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (617.79 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (179.00 KB)