Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Επέκταση δικτύου άρδευσης οικισμού Μέσης Δήμου Βιάννου Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (65.02 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (737.53 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (179.50 KB)