Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση Μελέτης που αφορά την «Ανάπλασης τμήματος οικισμών Συκολόγου και Κάτω Βιάννου» Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (80.25 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (426.13 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (180.00 KB)