Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Κατασκευή Τεχνικών Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (49.21 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (1.45 MB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (178,50 KB)