Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά τη «Μελέτη Ανάπλασης τμήματος οικισμών Συκολόγου και Κάτω Βιάννου» Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (78.69 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (440.31 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (179.50 KB)