Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 01ης / 2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 01ης / 2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 12/02/2020

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 12 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 518 / 07-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
1 1 Ορθή επανάληψη της 196 / 2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης συστατικής πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»
1 2 Ορθή επανάληψη της 197 / 2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης Συστατικής Πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»
1 3 Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2020
1 4 Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων έτους 2020
1 5 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2020
1 6 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ελαστικών και ανταλλακτικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2020
1 7 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2020
1 8 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2020
1 9 Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2020
1 10 Ορισμός Αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)
1 11 Μίσθωση ακινήτων για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων
1 12 Τροποποίηση της 157 / 2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης του πίνακα ιδιοκτησιών του Δήμου και τροποποίηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο
1 13 Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής επιτροπής παιδείας
1 14 Παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου ποδοσφαίρου και λοιπών βοηθητικών χώρων του Ομίλου Φιλάθλων Βιάννου «Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ» στην θέση Αγία Μονή Βιάννου στο Δήμο Βιάννου
1 15 Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών στον κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, κατοίκου Άρβης
1 16 Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανανέωση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ του Αριστείδη, κατοίκου Άρβης
1 17 Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ανανέωση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών στην κ. ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ του Νικολάου, κατοίκου Άρβης
1 18 Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης
1 19 Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 425 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA