Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council
Council

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής.
  2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  3. Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  4. Το δημοτικό συμβούλιο έχει αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομουμένων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
  5. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό της παραγράφου 8 του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006).
  6. Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

 

21 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Αυγούστου 2018
22 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Ιουνίου 2018
23 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Ιουλίου 2018
24 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Ιουνίου 2018
25 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Ιουνίου 2018
26 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Ιουλίου 2018
27 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 01 Ιουνίου 2018
28 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Ιουνίου 2018
29 Λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση μέτρων αντιμετώπισης της φετινής λειψυδρίας
30 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Απριλίου 2018
31 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 07 Μαΐου 2018
32 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
33 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
34 Πρόσκληση Σύγκλησης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
35 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιανουαρίου 201
36 Πρόσκληση Σύγκλησης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου 2018
37 Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου
38 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου 13-02-2018
39 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου
40 Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου και εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 2 of 3

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA