Αντιδήμαρχοι Δήμου Βιάννου Print
x

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βιάννου, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους έχουν καθοριστεί ως εξής:

A/A Αντιδήμαρχος Αρμοδιότητες
1.
Τριγωνάκης Χαρίλαος

 • Τεχνικών έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας
 • Καθημερινότητας του Πολίτη, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου
 • Ηλεκτροφωτισμός
 • Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
 • Πρωτογενής τοµέας και συγκεκριµένα τις αρµοδιότητες ζωικής παραγωγής του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Βιάννου
 • Λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων
2.
Αγαπουλάκης Εμμανουήλ

 • Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Βιολογικού Καθαρισμού και Ηλεκτροφωτισμού
 • Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Εμπορίου
 • Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης
 • Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων

 

Αρχείο pdf (156 KB)
Απόφαση Καθορισμού Αντιδημάρχων